Úvodní slovo

Vážení kolegové, vážení přátelé,

jsme velmi rádi, že Vás touto cestou můžeme pozvat na konferenci, která se bude konat ve dnech 6.-7.6. 2019 v hotelu Pyramida v Praze.

Letošní novinkou bude velká sekce komentovaných posterů s finančním oceněním třech nejlepších. Témata posterů nejsou omezená, budou k dispozici šablony pro jejich přípravu. Na komentované postery bude vyčleněn speciální blok a budou prezentovány jako aktivní účast.

V průběhu čtvrtka se budou konat členské schůze České společnosti pro míšní léze a Klinické zájmové skupiny míšní léze UNIFY.

Součástí konference bude rovněž prezentace zdravotnické techniky a farmacie.

Hlavní témata

  • Autonomní dysfunkce
  • Pohybová aktivita

Těšíme se na setkání!

Za Spinální jednotku FN Motol
doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
primář Spinální jednotky
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
2. lékařská fakulta UK a FN v Motole

Místo

Orea Hotel Pyramida
Bělohorská 24
169 00, Praha
Tel.: +420 233 102 111

Pořádající agentura:

SIT TRAVEL, s.r.o.
Email: johana.cassova@sittravel.cz
Tel.: +420 774 209 129

Pokyny pro aktivní účastníky:

Jednací jazyk čeština, slovenština, angličtina.

Přednáška: formát Power Point

Poster: viz záložka Postery

Konec registrace 15.4.2019